Skip to main content

Usluge

Kroz vlastite mogućnosti nudimo usluge i strojni park
Projektiranje i izrada tehničke dokumentacije

Izrada projektne i radioničke dokumentacije u 2D i 3D Vizualizacija konačnih rješenja u 3D tehnologiji

Izrada metalnih konstrukcija

Izrada konstrukcija od čelika, inoxa, aluminija i drugih materijala

Ormari raznih namjera izrađeni od čelika, aluminija ili inox-a

Izrada kontejnera za različite namjene, transport, skladištenje

Sigurnosni objekti i oprema

Balistička i protuprovalna zaštita

Reklamni panoi i stupovi

Vrhunski oblik prezentacije bilo kojeg poslovnog subjekta